เนื่องจากทีมได้ปรับปรุงเว็บไซต์เว็บไซต์ได้ย้ายไปยัง http://203.157.161.7/kpikorat/index.php

Download ขั้นตอนการใช้งาน ได้ ที่นี้