แจ้งข่าวสารไปยัง รพช.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งหนังสือราชการ/ข่าวสาร

ไปยังโรงพยาบาลชุมชน

9327 กระทู้
582 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.เทพรัตน์ นครราชสีมา
ใน Re: ปชส.และอำนวยความสะดว...
เมื่อ วันนี้ เวลา 05:47:54 PM

แจ้งข่าวสารไปยัง สสอ./สสก.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งหนังสือราชการ/ข่าวสาร

ไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/กิ่งอำเภอ

6342 กระทู้
531 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.ปากช่อง
ใน ปชส.และอำนวยความสะดวกรั...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:40:39 PM

ส่งรายงาน/ข่าวสาร เข้าไปยัง สสจ.นครราชสีมา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

ยกเลิกการส่งข้อมูล 43 แฟ้มในห้องนี้ เพราะไฟล์ที่ส่งในห้องนี้จะไม่ถูกนำเข้า ให้ไปส่งที่ http://203.157.102.130/hdc/ ครับ

220 กระทู้
216 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.ปากช่อง
ใน 02804 รพ.สต.กลางดง ส่งข้...
เมื่อ กรกฎาคม 10, 2017, 03:55:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานเข้า สสจ.นครราชสีมา

ช่องทางส่งรายงานต่าง ๆ ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จากหน่วยงานในระดับอำเภอ

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย โรงพยาบาลประทาย
ใน ส่งรายงานคุณภาพข้อมูล โร...
เมื่อ มิถุนายน 30, 2017, 04:18:28 PM

ห้อง PMQA

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง PMQA

แหล่งรวมความรู้ทางวิชาการ และคำถาม-คำตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของ PMQA

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย thanyaphat
ใน แบบประเมินตนเองพื้นฐาน
เมื่อ ธันวาคม 16, 2016, 10:31:39 AM

งานการเจ้าหน้าที่

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเจ้าหน้าที่

ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ้าหน้าที่ คำสั่งแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ คำสั่งเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง

416 กระทู้
83 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย งานการเจ้าหน้าที่ สสจ.นม.
ใน Re: สรุปประชุมขออนุมัติจ...
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2017, 09:49:31 AM

งานนิติการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานนิติการ

กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติราชการ และส่งรายงาน/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรและงานการตรวจสอบภายใน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง
ใน สำรวจนักกฎหมาย
เมื่อ มกราคม 19, 2016, 03:59:29 PM

งบลงทุน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงบลงทุน

ให้ทุกหน่วยงานส่งเรื่องที่เกี่ยวกับงบลงทุนที่นี่

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.ปากช่อง
ใน ปากช่องขอส่งงบลงทุนฉบับแ...
เมื่อ ตุลาคม 26, 2015, 11:09:39 AM

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครราชสีมา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับงานและความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pharm
ใน เอกสารประกอบการประชุมชี้...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2016, 10:45:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

บอร์ดย่อย: ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาหาร , ร้องเรียนเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป, ร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับยา
ไม่มีกระทู้ใหม่ สอบถามการขออนุญาตต่าง ๆ

สอบถามการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุญาติผลิดยา อาหาร เป็นต้น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

บอร์ดย่อย: เรื่องเกี่ยวกับยา, เรื่องเกี่ยวกับอาหาร, ขออนุญาตเรื่องต่าง ๆ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อ-สอบถาม

ติดต่อ-สอบถาม ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กลุ่มงานควบคุมโรค

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (NCD)

งานโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรัง (NCD) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ยินดีให้บริการ

92 กระทู้
84 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย งาน NCD สสจ.นครราชสีมา
ใน การดำเนินงานโรคเบาหวาน โ...
เมื่อ กันยายน 28, 2017, 10:19:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานมะเร็ง

งานมะเร็ง ทุกมะเร็ง กลุ่มงานควบคุมโรค

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนไทย
ใน สายออ 02645 ส่งเป้าหมายต...
เมื่อ ตุลาคม 27, 2016, 03:21:52 PM

บอร์ดย่อย: โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบการควบคุมภายใน ภารกิจหลัก,ภารกิจสนับสนุน

- ประชาสัมพันธ์ เอกสารวิชาการ สนับสนุนแนวทางารดำเนินงานระบบควบคุมภายใน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย บัณฑิต เกียรติจตุรงค์
ใน ตัวชี้วัดงานตรวจสอบภายใน...
เมื่อ กันยายน 28, 2016, 12:02:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบการบริหารความเสี่ยงภารกิจหลัก,ภารกิจสนับสนุน

- ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการสนับสนุน แนวทางการดำเนินระบบการบริหารความเสี่ยง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบการตรวจสอบภายใน ภารกิจหลัก,ภารกิจสนับสนุน

- ประชาสัมพันธ์เอกสารวิชาการสนับสนุน แนวทางการดำเนินงานระบบการตรวจสอบภายใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือสั่งการแจ้งเวียน

- หนังสือสั่งการแจ้งเวียน งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สสอ.เทพารักษ์2
ใน ส่งฐานข้อมูล อสม. อำเภอเ...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2015, 01:47:21 PM

งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน(อสม.)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน(อสม.)

งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน(อสม.) ประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ อสม.

414 กระทู้
394 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10880
ใน รพ.ขามสะแกแสง ขอส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 09:35:59 AM

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งหนังสือราชการ/ติดต่อสอบถามงานแพทย์แผนไทย

ส่งหนังสือราชการ/ติดต่อสอบถามงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

25 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ใน หลักสูตรและสถาบันที่ผ่าน...
เมื่อ มิถุนายน 30, 2017, 05:12:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน/ส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการ

ส่งรายงาน/ส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือก

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ศูนย์ HACC โคราช

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์ HACC โคราช

ศูนย์รวมความรู้ วิชาการต่าง ๆ ของชาว HACC โคราช

7 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย philips
ใน Re: เรียน ผู้เข้าอบรม sp...
เมื่อ มิถุนายน 09, 2015, 08:24:00 AM

นสค./นักจัดการข้อมูล

ไม่มีกระทู้ใหม่ นสค./นักจัดการข้อมูล

ห้องสำหรับความรู้และส่งข่านสารด้านนักสาธารณสุขครอบครัว(นสค.) กับ นักจัดการข้อมูลของหน่วยบริการ จังหวัดนครราชสีมา

0 กระทู้
0 หัวข้อ

HOSXP+HOSXP PCU

ไม่มีกระทู้ใหม่ Hosxp PCU

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต. หินตั้ง ต.เสมา
ใน รพ.สต.หินตั้ง ขอส่ง 43 แ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 06:31:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ Hosxp

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ข้อมูลทั่วไป สสจ.นครราชสีมา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลทั่วไป สสจ.นครราชสีมา

ข้อมูลทั่วไป สสจ.นครราชสีมา ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลทั่วไปต่าง ๆ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ก.พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.นครราชสีมา
ใน การดำเนินการตอบโต้ภัยพิบ...
เมื่อ กรกฎาคม 29, 2017, 01:12:49 AM

ชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ

พื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร

พื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ของผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านเหลื่อม
ใน ข้อมูลครุภัณฑ์..รพ.สต. แ...
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2017, 01:58:48 PM

สาธารณสุขอำเภอ

ไม่มีกระทู้ใหม่ คบสอ.ปักธงชัย

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข อำเภอปักธงชัย

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kunchai
ใน รายงานการประชุม ชมรม สสอ...
เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2017, 03:26:52 PM

ติดต่อ WebMaster

ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อ WebMaster

หากสมาชิกท่านใดสงสัยหรือต้องการมีสิทธิในการส่งข่าวของแต่ละห้อง ให้ติดต่อกับ WebMaster ทางห้องนี้ครับ

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย kunchai
ใน ขอ บอร์ด ชมรม สสอ.
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2017, 01:22:11 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

E-Office สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

16951 กระทู้ ใน 2013 หัวข้อ โดย 1218 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: seksan
กระทู้ล่าสุด: "Re: ปชส.และอำนวยความสะดว..." ( วันนี้ เวลา 05:47:54 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

4 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 39. ออนไลน์มากที่สุด: 65 (ธันวาคม 11, 2015, 02:10:58 PM)